project

actualisatie ontmoetingstrefpunt met
dagbesteding Ursula – Nieuwveen

opdrachtgever

Ipse de Bruggen

fase

opgeleverd 2020