Bureau

GBS architecten werkt aan uiteenlopende opgaves, waarbij ideevorming, maakbaarheid en functionaliteit continu in dialoog zijn met elkaar en versmelten in een passend ontwerp voor de locatie en zijn gebruiker. Het portfolio bevat opgaves op verschillende schaalniveaus; van de bescheiden stedenbouwkundige schaal tot en met het interieurontwerp. De opgaves hebben een grote diversiteit met veelzijdige bouwstijlen, een rijke materialisatie en een diversiteit aan architectonische expressie.

 

Zijge 133

  Team

Binnen de gevarieerde bureausamenstelling wordt creativiteit, deskundigheid en continuïteit gewaarborgd. Door de gebundelde kracht van het team is er ervaring en expertise binnen alle facetten van het traject, van initiatief tot en met de oplevering.

Architectuur, bouwtechniek en bouwmanagement komen binnen één bureau samen.

 

  Samenwerken

GBS architecten vervult graag in ontwerp- en realisatie proces de rol van initiator van de initiatieffase tot aan de oplevering. Het bureau ziet zich geplaatst als een van de partners in een gezamenlijk werkproces waarbij de opdrachtgevers doelstellingen centraal staan.
Door interactie met de opdrachtgever worden individuele ruimtelijke en esthetische wensen verenigd binnen de mogelijkheden van de locatie, waarbij items als maakbaarheid, duurzaamheid, budget en (ambtelijke) procedures worden bewaakt. Onderzoek naar het verband tussen vraag, doelstelling, ruimtelijk-, esthetische- en bouwkundige kwaliteit behoort tot de voornaamste doelstellingen van het bureau.
Goede contacten met opdrachtgever en betrokken partners zijn daarbij een vereiste en worden als een verrijking van het werkproces ervaren.

Resultaat van dat hele proces is een haalbaar, praktisch doordacht en functioneel project te realiseren binnen de gestelde kaders van (kwali)tijd en budget.

  Expertise

Om de doelstelling in adequate advisering voor een optimale ontwikkeling voor u mogelijk te maken is GBS architecten een initiatief nemende partner om het architectonisch ontwerp realiteit te geven binnen uw mogelijkheden, met de volgende expertise;

  • stedebouwkundige visie,
  • ontwerp,
  • bestek,
  • investeringsraming en bouwkostenbegroting,
  • budgetbewaking,
  • directievoering / bouwmanagement,
  • BENG,
  • omgevingsvergunningcriteria zoals daglicht- ventilatie- , nagalm berekening e.d.