project

realisatie revalidatiegasthuis
in het CORAL gebouw

opdrachtgever

Protestantse Zorggroep Crabbehoff

fase

opgeleverd 2016