Uiteraard afhankelijk van de projectvorm en grootte wordt er in algemene zin langs de volgende lijnen gewerkt.
    
Eén van de compagnons is verantwoordelijk vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering van het betreffende project.
Gedurende de ontwikkelingsperiode tot en met bestekgereed maken wordt hij bijgestaan door een ontwerper en een kostendeskundige. Ontwikkelen, bewaken van programma van eisen, planning, budget en overleg met opdrachtgever zijn voor hem eerste prioriteit.

De kostendeskundige toetst in de voorbereidende fasen de ontwikkelingen en ontwerpen op financiele haalbaarheid, draagt alternatieven aan en maakt in de verschilende fasen kostenramingen. De projectleider start met zijn werkzaamheden in de bouwvoorbereidingsfase met de besteksproductie, activeert en controleert ten
behoeve van de uitvoering alle interne en externe betrokkenen tot aan de oplevering en ingebruikneming.