1.    Algemeen
GBS architecten startte in januari 2001 en is een voortzetting van het in 1977 opgerichte Architektenbureau Gelderblom b.v.
GBS architecten wordt geleid door 2 compagnons: de heren Frank Buitelaar en René Verhage. Daarnaast telt het team nog een 12-tal medewerkers. De leeftijdsopbouw van het team is zeer gevarieerd. Hierdoor zijn creativiteit,deskundigheid en continuïteit gewaarborgd. Voor specifiek opzichterswerk betrekken wij medewerkers extern in overleg met de opdrachtgever. Scholingstrajecten en actualisering van kennisgebieden als ontwerp, bouwkunde, regelgeving, automatisering en organisatie worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

2.    Taakopvatting
Het bureau ziet zich geplaatst als een van de partners in een gezamenlijk werkproces waarbij de opdrachtgevers doelstellingen centraal staan. In permanente dialoog met betrokkenen wordt er gewerkt aan die doelstellingen. Onderzoek naar het verband tussen vraag, doelstelling, ruimtelijk-,  esthetische-, en bouwkundige kwaliteit behoort tot de voornaamste doelstellingen van het bureau. Daarnaast werkt het bureau op verschillende schaalniveaus; de bescheiden stedenbouwkundige schaal tot en met het interieurontwerp. In veel gevallen wordt dat in verband gebracht met specifieke onderwerpen als duurzaam bouwen, milieu, logistiek of de verruiming van toepassingsgebieden van producten. Ideevorming en maakbaarheid zijn binnen het bureau continu in dialoog met elkaar. Goede contacten met opdrachtgever en betrokken partners zijn daarbij een vereiste en worden als een verrijking van het werkproces ervaren.

3.    Bureau organisatie
Deze is weergegeven in het organogram. De lijnen zijn kort. Overdracht, terugkoppeling en controle zijn zeer direct.

4.    Milieu en energie (Dubo)
Zoals eerder benoemd is het bureau Dubo-actief en een van de eerste ondertekenaars van het “Dubo” convenant dat door een
aantal overheden, architecten en aannemers in Midden-Holland is afgesloten. Conform dit convenant zijn al een aantal projecten
in “Duurzaam bouwen” ontworpen en in uitvoering. Eén van de resultaten is het gebruik van een afwegingsmodel waarbij materiaalkeuze, gewaardeerd conform NIBE classificatie, wordt gekoppeld aan prijzen, voor toepassing in uit te voeren werk, e.e.a. met alternatieven.

5.    Automatisering
Thans in gebruik:
Autocad                                                    tekenprogramma
ArchiCad                                                  3D tekenprogramma - BIM
ArchiCalc                                                 calculatieprogramma
SketchUp Pro + Layout                         modelleerprogramma    
Adobe Indesign                                      publishingprogramma
Adobe Photoshop + Bridge                  beeldbewerkingsprogramma        
Stabu                                                        bestekkenprogramma
EPN (vlgs NNI) / Uniec 2.0                   berekening energiegebruik

Voor het overige maken wij gebruik van rekenprogramma’s voor o.a. budgetbewaking, inventarisaties, planning, berekening ventilatie
respectievelijk daglichttoetreding etc.

Netwerkbeheer: software, elementaire hardwareproblematiek: intern
Hardware: extern

6.    Tenslotte:
Het architectenbureau bestaat inmiddels ruim 35 jaar. Het bureau heeft inmiddels een rijke geschiedenis en ervaring, maar werkt met veel enthousiasme en inzet aan de verruiming en vernieuwing van deze ervaring. Wij vertrouwen erop dat bijgevoegde illustraties u enig inzicht verschaffen in de verscheidenheid van het type opdracht waar het bureau zich momenteel actief mee bezig houdt. Uiteraard kunnen wij u desgewenst uitgebreider informeren over onze activiteiten.


Boskoop, 2014